+

A Magyar Akkumulátor Szövetség elérhetősége

-

Contact

Hungarian Battery Association
Registered at: Court of Budapest, reg. number 01-02-0017778
Head office: Bertalan Lajos u. 2, Budapest, H-1111, Hungary 
TAX: 19340115-2-43

Phone: +36 30 194 5044
Email:  info@hu-ba.hu
info@hu-ba.hu

Visit our LinkedIn
MAGYAR AKKUMULATOR SZÖVETSÉG
H-1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram