+

EHS munkacsoport

-

A Magyar Akkumulátor Szövetség „Biztonság, Egészség, Környezetvédelem” Munkacsoportjának alapvető feladatai közé tartozik a modern átmeneti elektrokémiai energiatároló rendszerek (kiemelten az akkumulátorok) gyártásával, alkalmazásával és újrafeldolgozásával kapcsolatos környezetvédelmi, biztonsági és egészségügyi kockázatok felderítése, értékelése, az ezekkel kapcsolatos információk folyamatos gyűjtése, továbbá javaslatok megfogalmazása a rendkívüli események megelőzésére és elhárítására. Fontos feladat a Munkacsoport és a Magyar Akkumulátor Szövetség tagjai közötti információcsere elősegítése, különös tekintettel a tapasztalatok és a jó gyakorlatok terjesztésére az akkumulátor értéklánc hazai szereplői körében. A kitűzött célok megvalósítása érdekében további feladat a Tagság körében meglevő releváns kompetenciák felmérése és nyilvántartása, lehetséges együttműködő partnerek keresése, valamint a szakmai együttműködés a Magyar Akkumulátor Iparági Stratégia végrehajtásában részt vevő kormányzati és intézményi döntéshozó szervezetekkel és szakemberekkel. Mivel a modern akkumulátorok alkalmazásával kapcsolatban felmerülő biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi problémák megoldása a „felderítés – nyomon követés – mentesítés” feladatsor mentén képzelhető el, a Munkacsoport kezdeményezi és támogatja egy olyan országos monitoring rendszer létrehozását, amelyik az átmeneti energiatároló rendszerekből származó veszélyes anyagok környezetben történő megjelenését az ország egész területén folyamatosan követi és vizsgálja, ide értve az olyan laboratóriumi infrastruktúra kialakítását, amely lehetőséget biztosít az akkumulátorokban található, illetve a használat során képződő, a környezetre és/vagy az egészségre potenciálisan káros anyagok vizsgálatára környezetvédelmi szempontból. A fentiek mellett kiemelt feladatnak tekintjük a lakosság objektív és felelősségteljes tájékoztatását az akkumulátorokkal gyártásával, alkalmazásával és újrafeldolgozásával kapcsolatos környezetvédelmi, biztonsági és egészségügyi kockázatokról.

info[KUKAC]hu-ba[PONT]hu

Visit our LinkedIn
Adószám: 19340115-2-43
MAGYAR AKKUMULATOR SZÖVETSÉG
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram