Mavir Zrt.

A MAVIR a Magyar Energia Hivatal 2012. március 13-án kelt határozatában foglalt tanúsítás alapján az ún. ITO (Independent Transmission Operator) modell szerint működik, azaz a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozáson belül az átviteli rendszerirányító az átviteli hálózat tulajdonosa és üzemeltetője.

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR ZRt.) nagy hagyományokkal bíró, jelentős tapasztalattal rendelkező fiatal szervezet. A hagyomány, tapasztalat és a fiatalság ebben az esetben nem mond ellent egymásnak: a MAVIR létrehozását megelőzően – 1949 novemberétől kezdődően – az Országos Villamos Teherelosztó (OVT) látta el a rendszerirányítás műszaki feladatait, amelynek felkészült, szakmáját szerető és azt magas szinten művelő szakembergárdája később része lett a MAVIR-nak. Ma már a MAVIR jóval több, mint a régi teherelosztó volt, a Társaság ugyanis:

  • gondoskodik a magyar villamosenergia-rendszer megbízható, hatékony és biztonságos irányításáról, a szükséges tartalékokról az erőművekben és a hálózaton;
  • felügyeli és gyarapítja a hálózati vagyont, elvégzi a megfelelő, üzembiztos ellátáshoz szükséges felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket;
  • biztosítja a villamosenergia-piac és a piacot segítő mérlegkörrendszer zavartalan működését, további bővítését, az egyenlő hozzáférést a rendszerhasználók számára;
  • összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer működését a szomszédos hálózatokkal;
  • koordinálja a nemzetközi szakmai együttműködéseket;
  • elkészíti a hálózatfejlesztési stratégiát és javaslatot tesz az erőműpark fejlesztésére.

A MAVIR feladata az országos energiarendszer teljesítmény-egyensúlyának fenntartása, a mérlegkörök tervektől való eltéréseinek kiegyenlítése. Ehhez meg kell határozni a szükséges tartalékokat, a szabályozás számára lekötött teljesítményeket, és azt is figyelembe kell venni, hogy melyik erőmű milyen gyorsan, milyen hatásfokváltozással és mennyiért tudja követni
az elrendelt változásokat. Mindehhez tudni kell, hogy a hálózat alkalmas-e a zavartalan üzemhez szükséges teljesítmények szállítására.

Figyelemmel kell követni a hazai átviteli hálózat és a nemzetközi távvezetékek állapotát, összehangolni az áramszolgáltatói hálózatok karbantartási terveit, eldönteni, melyik kikapcsolás engedélyezhető és melyik nem, ahhoz, hogy az ellátás mindig biztonságos és jó minőségű legyen.

Gondoskodni kell az üzembiztonsági mutatók javításához szükséges hálózati fejlesztések és karbantartások elvégzéséről, a hálózati vagyon megőrzéséről, gyarapításáról, a jogszabályoknak, a hálózatfejlesztési stratégiának és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő munkálatok koordinálásáról és kivitelezéséről.

A MAVIR hálózatfejlesztési stratégiája kiemelt fontossággal bír a hazai villamosenergia- rendszer közép- és hosszútávú fejlesztési terveinek elkészítése során és az optimális fejlesztési feltételek megállapításakor.

Célja a maximális ellátás- és üzembiztonság megteremtése, lehetővé téve a villamosenergia-piac egésze számára a hatékony működést.

A MAVIR az átviteli hálózat fejlesztésén túlmenően együttműködik az elosztóhálózat fejlesztésében is.

Részt vesz az európai villamosenergia-rendszer működőképességének fenntartásában, és gondoskodik arról, hogy a rendszerhasználók azonos feltételek mellett azonos minőségű szolgáltatásokat vehessenek igénybe; biztosítja a diszkriminációmentes hozzáférést.

A MAVIR figyelemmel kíséri a hazai villamosenergia-fogyasztás várható alakulását. Rendszeres időközönként felmérést készíttet az igénynövekedés alakulását befolyásoló bel- és külföldi feltételek változásáról, azok hatásáról, jelzi továbbá a hatóságok és az érintett szervezetek irányába a szezonális terhelés és az energiaigény várható alakulását.

A MAVIR rendszeres tájékoztatást ad – a hatóságoknak és a piaci szereplőknek egyaránt – a biztonságos és gazdaságos villamosenergia-ellátáshoz szükséges forrásoldali és átviteli tennivalókról.

info[KUKAC]hu-ba[PONT]hu

Visit our LinkedIn
Adószám: 19340115-2-43
MAGYAR AKKUMULATOR SZÖVETSÉG
download linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram